2017

Verksamhetsberättelse för 2017
1. Styrelsen har bestått av Börje Peratt Enebyberg ordförande och firmatecknare,
Hans Welin Täby vice ordförande, Ritva Peratt Enebyberg kassör och firmatecknare,
revisor, Kia Basdas styrelseledamot (Coacha Unga). Lars af Sillén till ordinarie styrelseledamot och Anne-Marie Johansson suppleant.

2. Arbetsmöten under året har gällt 13 visningar av dokumentärfilmen om Dr Erik Enby.
Läkaren som vägrade ge upp (FB gilla 28 mars 2018: 4419, 28 mars 2017: 4041)
Inspelning av uppföljaren ”Sista Striden” (Justitiemordet) med intervju av ”det försvunna vittnet”. Inspelningar av dokumentär Patienten som byggde ett sjukhus om Anne-Marie J.

3. Medlemmar
Vi har startat Facebookgrupper där man söker medlemskap för att sprida evenemang där vi också kan promota våra. Så har vi fått viss framgång med ”Läkaren som vägrade ge upp”.
Stockholms Kulturaktiviteter FB projekt 1008 medlemmar.
Har även startat FB-grupper på flera orter ”Det händer i: Västerås, Falun, Lund, Danderyd, Täby, Kalmar, Motala” och ”Kultur och Hälsa i Västergötland”.

4. Föreningsverksamhet 2017
Årsmötet hölls söndagen den 2 april 2017 hos familjen Peratt. Kulturnätet (FKN) fortsatte administrera föreningen Humanism & Kunskap (HK).
Medlemsvård och ekonomi också för HK har skötts av Kulturnätets kassör Ritva Peratt.
FKN har utnyttjat samarbetet med Studiefrämjandet under 2017 för två återstartade projekt och audition till dessa John Bauer & Bergakungen samt Trägudars land.

5. Projekt
Läkaren som vägrade ge upp (lsvgu) fortsatte med 13 visningar under 2017. IMDb 8,6 betyg
Justitiemordet, uppföljaren namnändrades till Sista striden i och med Enbys ansökan till resning och att återfå sin leg. Finansieras inledningsvis från intäkter från första filmen enligt ök med teamet. Crowdfunding har startats men ingen målram satt.
Hemsida upplagd av Kim P http://www.docenby.com
Patienten som byggde ett sjukhus. Om Anne-Marie i Indien, dokumentär på initiativ av Lars af Sillén. Inspelningar genomförda. Lars var i Indien ca 10 dagar i nov. finansierat av intäkter från Lsvgu. Hemsida på upplagd av Börje P. BP och Lars åkte till Kerala 18-24 jan, 2018 för kompletterande inspelningar.
Hemsidor och Booklet designade och upplagda av Kim Peratt.
John Bauer (långfilm) pilot inspelad hösten 2017. Presenterades på Stockholms Filmfestival ”Work in progress” 15 nov med Powerpoint presentation och möttes med intresse från SVT, SF och norsk producent. Booklet framtagen med bollplank från Micke Werner. Upplagd på IMDb
Trägudars land (långfilm) Ny pilot inspelad hösten 2017. Ej ”releasad” avvaktar utvecklingen av John Bauer.
Projekten hitintills utgifter finansierade av Manus/Draupner Film (FKN skuld till manus) och ideella insatser från medverkande:

Framlagd vid årsmötet 2018

Annons