Meningen med livet – Intervju med Bengt Göransson, fd skolminister

>

Intervju med Bengt Göransson f.d. Skolminister om hans syn på humanism, ateism och i detta fall även initiativet till Föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Foto: Hans Welin och Lars af Sillén
Intervju och redigering: Börje Peratt

Börje Peratt

Annons