Projekt 2021

Eftersom nästan alla projekt för 2020 frös inne började flera av oss med enskilda verksamheter. Lars af Sillén fördjupade sig i måleri och Danderyds Konsthall. Hans Welin började renovera döttrarnas bostäder. Ritva fördjupade sig i barn och barnbarn och undertecknad påbörjade en ”ny karriär” som skulptör hos Carl Gustaf Ekberg. Hans Welin dokumenterade mina tre första arbeten Länk. Det blev på sätt vis den enda samlande verksamhet vi ägnade oss åt 2020.

Inför årsmötet 2021 har föreslagits nya projekt som handlar om att inspirera unga att skriva. Målet är en bok av deras uppsatser.

Ett projekt baserat på en fabel som Börje Peratt skrev aktualiserades av Hans Welin förslag som också innebar att skriva ett skillingatryck på innehållet. Tanken är att filma fabeln som en sketch och tonsätta texten och göra en youtube. Att anlita externa medarbetare för detta kräver en budget. Därför söker vi crowdfunding för det.

Börje Peratt

Annons