Projekt 2021

Eftersom nästan alla projekt för 2020 frös inne började flera av oss med enskilda verksamheter. Lars af Sillén fördjupade sig i måleri och Danderyds Konsthall. Hans Welin började renovera döttrarnas bostäder. Ritva fördjupade sig i barn och barnbarn och undertecknad påbörjade en ny karrriär som skulptör hos Carl Gustaf Ekberg. Hans Welin dokumenterade mina tre första arbeten. Det blev på sätt vis den enda samlande verksamhet vi ägnade oss åt 2020.

Inför årsmötet 2021 har föreslagits nya projekt som handlar om att inspirera unga att skriva. Målet är en bok av deras uppsatser.

Börje Peratt