Bokcirkel


Bokprojekt Mörkrets Furstar-Från Machiavelli till Trump
Den gode ledaren förväntas hjälpa andra att lyckas och inspirerar till samverkan. Mörkrets furste gör sig till herre, kräver lydnad och förväntar sig fördelar. Fursten av Machiavelli har använts som handbok av diktatorer och kan ses som en bruksanvisning för envåldshärskare.

I studiecirkelns digitala form kommer textens innehåll att diskuteras, Machiavellis påverkan på despoter och diktatorer och Trumps väg till makten och jämförelser med Machiavellis Fursten.

Text av Börje Peratt
Bokdesign Kim Peratt

Annons