Crowdfunding

Föreningen Kulturnätet (Cultnet) genomförde sitt första projekt 1999 med hjälp av Crowdfunding. Begreppet var då inte allmänt men Cultnet var kanske först med modellen.

Väldigt många projekt har också kunnat genomföras tack vare stöd från enskilda personer, företag och även kommuner. Studiefrämjandet är något av en bas för möten och repetitioner.

Vill du donera uppge då projektet  alternativt skriv Kulturnätet så kan vi besluta om var det används.

Plusgiro: 320793-3
NORDEA Swish 1234524831

Tack för ditt stöd

Börje Peratt

Annons